Υποστήριξη μετά την ίδρυση της εταιρείας

Υποστήριξη μετά την ίδρυση της εταιρείας

Απλή σύσταση εταιρείας

Μετά τη σύσταση εσείς αναλαμβάνετε την οργάνωση της δραστηριότητάς σας στη Βουλγαρία.

Σύσταση εταιρείας και οργάνωση της λειτουργίας της

Μετά τη σύσταση εμείς αναλαμβάνουμε την υποστήριξη στο στήσιμο της εταιρείας βρίσκοντας γραφεία, προσωπικό,  δικηγόρο, άλλες εγκαταστάσεις και γενικά όλα όσα χρειάζονται από πλευράς υλικοτεχνικών εγκαταστάσεων και προσωπικού.

Σύσταση και Υποστήριξη μετά την ίδρυση της εταιρείας

Δημιουργήσαμε  ένα καινούριο πακέτο υποστήριξης νεοσύστατων ή υπό σύσταση εταιρειών στη Βουλγαρία.

Aπευθύνεται σε επιχειρηματίες που δεν μπορούν να βρίσκονται συνέχεια στη Βουλγαρία, όμως επιθυμούν να διευθύνουν οι ίδιοι από την έδρα τους την εταιρεία τους.

Το πακέτο περιλαμβάνει τα ελάχιστα μηνιαία έξοδα που απαιτούνται για την εύρρυθμη λειτουργία μιας εταιρείας στη Βουλγαρία χωρίς να κάνει συμβιβασμούς και εκπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Καλύπτει τα έξοδα για:

  Έδρα εταιρείας (συστέγαση φορολογικής έδρας)

  Αποτελεί νόμιμη ενέργεια αλλά και πλεονέκτημα (και χωρίς κόστος για εσάς) στη Βουλγαρία η φορολογική σας έδρα να είναι ίδια με τη λογιστική εταιρεία που σας υποστηρίζει.

  Λογιστική υποστήριξη

  Γραμματειακή υποστήριξη

  Νομική υποστήριξη (απο Βουλγάρα δικηγόρο που γνωρίζει άπταιστα την ελληνική γλώσσα

  Αντιπροσώπευση στις αρχές, υπηρεσίες κλπ.

  Άμεση επικοινωνία σε εργάσιμες ώρες και ημέρες με προσωπικό που γνωρίζει την ελληνική γλώσσα

  Οργάνωση και υποστήριξη της διεύθυνσης της εταιρείας σας από την Ελλάδα

  Ασφάλιση του διευθυντή(δηλ. εσάς) στο ελάχιστο ποσό κατά το νόμο.

 

Εταιρεία στη Βουλγαρία με έδρα
Σαντάνσκι – Μπλαγκόεβγκραντ – Σόφια – Bulgaria – Βουλγαρία
Sandanski, Blagoevgrad, Sofia
10% Φόρος – Ελληνική εταιρεία – Με 600 ευρώ.
Γραφείο εξυπηρέτησης σε Πειραιά, Θεσαλονίκη & Σέρρες.