Νομικό Τμήμα


Νομικό τμήμα

  Άμεση συμμετοχή στην προετοιμασία και σύναψη αστικών και εμπορικών συναλλαγών- Προετοιμασία και βοήθεια για την εκτέλεση συμβολαιογραφικών πράξεων
  Σύνταξη, έκδοση και γνωμοδότηση σχετικά με συμβάσεις, πληρεξούσια, αιτήσεις, διαθήκες, συμβολαιογραφικές πράξεις, προσκλήσεις και άλλα νομικά έγγραφα
  Προετοιμασία απαιτούμενων εγγράφων από το νόμο για τη σύσταση εμπορικών εταιριών και μη κερδοσκοπικών εταιρειών
  Εγγραφή ατομικών εμπόρων και εταιρειών (ΕΠΕ, ΜΕΠΕ, ΑΕ), εμπορικών ενώσεων (ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, κοινοπραξίες), μεσιτικά γραφεία, μη κερδοσκοπικές εταιρείες
  Προετοιμασία και εγγραφή όλων των επακόλουθων μεταβολών σε ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες
  Μετατροπές εταιριών – συγχώνευση, ενοποίηση, διαχωρισμός, διαίρεση
  Διάλυση, εκκαθάριση, πτώχευση εταιρειών
  Νομική υποστήριξη και συμφωνίες με εταιρείες
  Προετοιμασία εγγράφων διοίκησης εταιρείας και συμφωνίες με εμπορικούς αντιπροσώπους (διευθυντής, απλός πληρεξούσιος, μεσίτης)
  Προετοιμασία, διαβούλευση και επεξεργασία εμπορικών συμβάσεων προς όφελος του πελάτη
  Προετοιμασία και βοήθεια για τη σύναψη όλων των ειδών εμπορικών συναλλαγών
  Εγγραφή εξασφαλίσεων και εγγυήσεων σε εμπορικές συμβάσεις (υποθήκες, ενέχυρα, κ.λπ.).

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Σύναψη, τροποποίηση και λύση εργατικών συμβάσεων
  Αξιώσεις για απλήρωτους μισθούς.

Εταιρεία στη Βουλγαρία με έδρα
Σαντάνσκι – Μπλαγκόεβγκραντ – Σόφια – Bulgaria – Βουλγαρία
Sandanski, Blagoevgrad, Sofia
10% Φόρος – Ελληνική εταιρεία – Με 600 ευρώ.
Γραφείο εξυπηρέτησης σε Πειραιά, Θεσαλονίκη & Σέρρες.