Επίσημες μεταφράσεις με επικύρωση apostille.


Μπορείτε να μας ζητήσετε επικύρωση μεταφράσεων και θεώρηση εγγράφων στη Βουλγαρία.
Επικύρωση μεταφράσεων και θεώρηση εγγράφων στη Βουλγαρία, μπορείτε να μας ζητήσετε το όποιο επίσημο έγγραφο από την Βουλγαρία και να επικυρωθεί με APOSTILLE και να μεταφραστή ΕΠΙΣΗΜΑ από συνεργαζόμενη δική μας εταιρεία στη Sofia.

Επίσημα έγγραφα μπορούμε να ζητήσουμε από υπηρεσίες που είναι στις πόλεις
Sandanski, Blagoevgrad, Sofia, Pleven

Για να προχωρήσουμε την διαδικασία αναζήτησης του εγγράφου αλλά και την απόκτηση του θα πρέπει να μας κάνετε την ανάλογη εξουσιοδότηση στα στοιχεία που θα σας δώσουμε επικυρωμένη από τα Κ.Ε.Π με APOSTILLE η θεωρημένη από την Βουλγάρικη πρεσβεία στην Ελλάδα.

Έχοντας ανθρώπους σε όλες τις παραπάνω πόλεις αλλά και με εσωτερικό δίκτυο στη Βουλγαρία με Μεταφραστές αλλά και διεκπεραιωτές σε μικρό χρόνο θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.