Υποκατάστημα βουλγάρικης εταιρείας στην Ελλάδα

 

Η εταιρεία Usluga Gr με βάση την πολύχρονη εμπειρία της, όσον αφορά την ίδρυση εταιρειών στη Βουλγαρία, σας προτείνει να δημιουργήσετε ένα Υποκατάστημα της Αλλοδαπής στην Ελλάδα για τη Βουλγαρική εταιρεία σας.

Υπάρχει δυνατότητα συστέγασης νόμιμα σε δικό μας ιδιόκτητο χώρο

Σε περίπτωση που έχετε εταιρεία στη γειτονική χώρα (Βουλγαρία), εμείς αναλαμβάνουμε την ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας σας πολλά θετικά αποτελέσματα:

Μηδενισμός των εισφορών στο ΕΦΚΑ ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος του Νόμιμου εκπροσώπου, αλλά και όλων των ιδιοκτητών της εταιρείας.

Μη υποχρέωση για διανομή Μερισμάτων στην Ελλάδα (10% συντελεστής στα Νομικά πρόσωπα) και επαναπατρισμό κεφαλαίων στη Μητρική εταιρεία στο εξωτερικό.

Ορισμός ως Νόμιμου Εκπροσώπου οποιουδήποτε ατόμου με ελληνικό Α.Φ.Μ χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στην εταιρεία εάν υπάρχουν οφειλές σε Εφορία, ασφαλιστικά Ταμεία και τράπεζες από προηγούμενες δραστηριότητες.

Φόρος εισοδήματος 29% για την εταιρεία σας στην Ελλάδα, αλλά με ευνοϊκή μεταχείριση, αφού υποβάλει Ενοποιημένο Ισολογισμό με το Κεντρικό ώστε να επιτυγχάνεται η ελάφρυνση της καθαρής θέσης του.

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (χωρίς ΦΠΑ ) μέσω της Μητρικής εταιρείας στη Βουλγαρία.

Ταμειακά διαθέσιμα που συν διαμορφώνονται από κοινού με το Κεντρικό στην Αλλοδαπή και προσφέρουν ευελιξία στη μεταφορά κεφαλαίων και εσωτερικού δανεισμού

Επιπλέον, το Υποκατάστημα της Αλλοδαπής στην Ελλάδα έχει:

  • Κανονικό ΦΠΑ
  • Διαθέτει Ελληνικό Α.Φ.Μ και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ Ανωνύμων Εταιρειών
  • Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ή Φορολογικό Μηχανισμό
  • Τηρεί Διπλογραφικά Βιβλία (Γ κατηγορίας)
  • Απασχολεί προσωπικό με Ασφάλιση ΙΚΑ
  • Μισθώνει εγκαταστάσεις στη χώρα μας (κατάστημα, γραφείο, παραγωγική μονάδα, αποθήκη κλπ)
  • Δύναται να έχει ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΑΔ)

Γενικότερα, λειτουργεί και αντιμετωπίζεται σε όλα τα θέματα, όπως οι υπόλοιπες Ελληνικές εταιρείες

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις καλέστε άμεσα στα γραφεία της εταιρείας μας (Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Σέρρες) και κλείστε μια συνάντηση.