Διάφορες υπηρεσίες στη Βουλγαρία

 

Στη Βουλγαρία μπορούμε να σας παρέχουμε ένα μεγάλο όγκο διαφορετικών υπηρεσιών, σίγουρα οι πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες είναι στις πόλεις Sandanski, Blagoevgrad, Sofia, Pleven.

Οι υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε σε εσάς είναι από απόσταση με την ανάλογη πάντα εξουσιοδότηση η με επίσκεψη σε μια από τις παραπάνω πόλεις με ραντεβού τουλάχιστον 2-3 εργάσιμες ημέρες πριν

Κάποιες από τις υπηρεσίες μας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Εύρεση προϊόντων η υπηρεσιών
Βοήθεια στην εύρεση προσωπικού
Έκδοση πιστοποιητικών
Έκδοση ηλεκτρονικής υπογραφής
Μετάφραση του όποιου εγγράφου από επίσημη μεταφραστική εταιρεία στη Βουλγαρία με άδεια από το υπουργείο εσωτερικών
Λογιστικές υπηρεσίες
Συνοδεία σε αξιόπιστους νομικούς
Έκδοση προσωρινών πινακίδων και άδειας για εισαγωγή στην Ελλάδα
Εύρεση ακινήτου για αγορά, ενοικίαση

Οι υπηρεσίες βέβαια είναι 10δες ακόμα και όχι μόνο οι παραπάνω, θα χαρούμε να επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να μιλήσουμε και να βρούμε λύση στο πρόβλημά σας.

 

Εταιρεία στη Βουλγαρία με έδρα Σαντάνσκι – Μπλαγκόεβγκραντ – Σόφια – Bulgaria – Βουλγαρία
Sandanski,  Blagoevgrad, Pleven, Sofia.
10% Φόρος – Ελληνική εταιρεία – Με 600 ευρώ.