Έκδοση ψηφιακής υπογραφής

Έχουμε την δυνατότητα να σας εκδώσουμε ηλεκτρονική υπογραφή με διάρκεια πιστοποίησης 1 ή 3 χρόνια και έπειτα εκδίδουμε την υπογραφή από τον πιστοποιημένο οργανισμό www.infonotary.com στη Βουλγαρία.

Τι μπορεί να σας προσφέρει

Ψηφιακή ασφάλεια σε όλα τα ηλεκτρονικά σας έγγραφα (word, excel, pdf, email κλπ)
Μπορείτε να ‘’κλειδώσετε’’ το όποιο πολύτιμο έγγραφο έχετε ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να το δει αλλά χωρίς να το παραποιήσει και να είναι σίγουρος ότι η αποστολή έχει γίνει ΜΟΝΟ από εσάς!

Μπορεί να εκδοθεί και να χρησιμοποιηθεί σε

Τιμολόγια
Προσφορές
Κείμενα

Μπορεί να εξουσιοδοτήσουμε υπολογιστή μέσα από την ψηφιακή υπογραφή σαν ασφαλή και διάφορες εργασίες

Για να εκδοθεί θα πρέπει να μας προσκομίσετε εξουσιοδότηση θεωρημένη που θα σας δώσουμε από την πρεσβεία τις Βουλγαρίας στην Ελλάδα (κείμενο και στοιχεία σας τα στέλνουμε)

Με την εξουσιοδότηση μπορούμε αν θελήσετε στο 1 η στα 3 χρόνια τις λήξης της να κάνουμε την ανανέωση και να σας την αποστείλουμε στην διεύθυνση σας.